Om föreningen

Lär känna oss

Vad är Education 4 Future?

Education 4 Future är en allmännyttig ideell förening.  Vårt syfte är att verka för folkbildning, och vi vill bidra till utvecklandet av välinformerade, respektfulla och ansvarstagande individer i Sverige såväl som i det globala samhället.

Vad tror vi på?

Vi tror att de allra flesta människor har ett gott och välmenande sinne. Att den stora majoriteten av världens människor uppriktigt önskar det bästa för såväl sin närmaste omgivning som världen i stort.

Vi tror att många människor idag är förvirrade och frustrerade, och därmed agerar destruktivt mot sitt land, sina medmänniskor och även sig själva. I vissa olyckliga fall har denna förvirring resulterat i skadligt beteende.

Vi anser att vi har en plikt att verka för ett samhälle där vi kan samtala med uppriktighet och förståelse. Men den polarisering som har växt fram i vårt land har idag tyvärr nått en punkt där de olika sidorna inte längre lyssnar på andra röster. Om vi inte talar med varandra, hur ska vi då förstå varandra?

Vi tror på att sprida kunskap och förståelse bland människor från alla delar av samhället. Därför arbetar vi varje dag för att skapa möjligheter för människor att mötas och respektfullt utbyta idéer och kunskap. Vi vill se ett fritt samhälle präglat av en mångfald av idéer där människor möts i dialog och eftertänksamhet.

Vår verksamhet

Vi är en organisation som vill ge människor från alla delar av samhället chansen att tillgodogöra sig kunskap och utbyta idéer i en öppen och fördomsfri miljö. Vår verksamhet bygger på föreläsningar, bok- och medieutställningar samt sociala träffar. Vill du veta mer om vår verksamhet? Under fliken Kalendarium finns mer information om vad vi har planerat den närmaste tiden.