Om oss

Lär känna föreningen Education4Future

Vårt syfte

Föreningens syfte är att generera ökade kunskaper och en starkare sammanhållning, att skapa sammansvetsade nätverk med gemensamma mål och visioner för ett bättre liv och för en ljusare framtid.

”Föreningens verksamhet är en gestaltning av det skede som uppkommer när vi vänder oss iväg från att enbart kritisera, och istället beslutar oss för att gå ihop och bilda något värt att kämpa för och något sanningsenligt att sätta vår tro till. Det står som ett monument över svenskens orubbliga tro och förmåga till att skapa en ny framtid av egen vilja och handlingskraft.”

Eva Donell - ordförande

Vad är Education4Future?

Education4Future är en allmännyttig ideell förening. Vårt syfte är att verka för folkbildning, och vi vill bidra till utvecklandet av välinformerade, respektfulla och ansvarstagande individer i Sverige såväl som i det globala samhället.

Vad tror vi på?

Vi tror att de allra flesta människor har ett gott och välmenande sinne. Att den stora majoriteten av världens människor uppriktigt önskar det bästa för såväl sin närmaste omgivning som världen i stort.

Vi tror att många människor idag är förvirrade och frustrerade, och därmed agerar destruktivt mot sitt land, sina medmänniskor och även sig själva. I vissa olyckliga fall har denna förvirring resulterat i skadligt beteende.

Hur ser vi på yttrandefrihet?

Det viktigaste vi har är friheten att uttrycka oss utan rädsla. Ett fungerande samhälle kräver en öppen diskussion, utan risken att bli nedtystad eller utesluten ur de viktiga debatter som behövs i dag. Frihet att kunna uttrycka sig fritt i tal och skrift och få yttra sina känslor och åsikter öppet är av högsta prioritet hos oss.

Vår verksamhet

Vi är en organisation som vill ge människor från alla delar av samhället chansen att tillgodogöra sig kunskap och utbyta idéer i en öppen och fördomsfri miljö. Vår verksamhet bygger på föreläsningar, bok- och medieutställningar samt sociala träffar. Vill du veta mer om vår verksamhet? Under fliken Aktiviteter finns mer information om vad vi har planerat den närmaste tiden.

Vi anser att vi har en plikt att verka för ett samhälle där vi kan samtala med uppriktighet och förståelse. Men den polarisering som har växt fram i vårt land har idag tyvärr nått en punkt där de olika sidorna inte längre lyssnar på andra röster. Om vi inte talar med varandra, hur ska vi då förstå varandra?

Vi tror på att sprida kunskap och förståelse bland människor från alla delar av samhället. Därför arbetar vi varje dag för att skapa möjligheter för människor att mötas och respektfullt utbyta idéer och kunskap. Vi vill se ett fritt samhälle präglat av en mångfald av idéer där människor möts i dialog och eftertänksamhet.

Följ oss på Facebook

Investera

För tillfället har använder vi enbart banköverföringar/ bankgiro som betalmedel. Fler betallösningar kommer inom kort.

BG: 11111-1-1-1-1-1-1–111

Medlemsansökan

För tillfället har använder vi enbart banköverföringar/ bankgiro som betalmedel. Fler betallösningar kommer inom kort.

BankGiro: 5482-3281
Märk betalningen med “medlem”, sätt den som återkommande och skicka gärna en hälsning i formuläret.

Bli månadsgivare

För tillfället har använder vi enbart banköverföringar/ bankgiro som betalmedel. Fler betallösningar kommer inom kort.

BG: 11111-1-1-1-1-1-1–111